เป้าหมายหลักคือการทำให้ EEC เป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายธุรกรรมทางธุรกิจและการเงินที่มุ่งเน้นที่จะดึงดูดนักลงทุนและ บริษัท ต่างๆให้จัดตั้งการดำเนินงานตั้งแต่สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ บริษัท การค้าระหว่างประเทศศูนย์คลังสินค้าไปจนถึงสถาบันการเงิน พื้นที่นี้ได้รับการจัดสรรให้เป็นฮับธุรกิจและการเงินในอนาคต

ทั้งธุรกรรมในต่างประเทศและบนบกมีเป้าหมายเพื่อทำธุรกรรมในพื้นที่นี้ในขณะที่มาตรการและประเด็นทางกฎหมายบางอย่างจะได้รับการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นการอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างประเทศตั้งสาขาในพื้นที่มากขึ้นและร่างกฎหมายที่ดินและอาคารเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจ