ธารน้ำแข็ง Franz Josef ที่มีความยาว 12 กิโลเมตรในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ไทโปตินีเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก กระบวนการวัฏจักรของการล่วงหน้าและการล่าถอยของมันมีอยู่หลายครั้งที่เห็นว่ามันขยายได้มากกว่า 70 เซนติเมตรต่อวัน อัตราการไหล 10 เท่าของธารน้ำแข็งอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นที่วิ่งจากยอดเขาของเทือกเขาแอลป์ตอนใต้

ไปยังป่าฝนที่เติบโตสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง 300 เมตร ชื่อเมารีของธารน้ำแข็ง หมายถึงตำนานแห่งน้ำตาแห่งการผจญภัยการปีนเขา Hinehukatere ซึ่งคนรัก Wawe ถูกพัดพาไปโดยหิมะถล่ม วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเข้าถึงธารน้ำแข็งคือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะทำให้ผู้มาเยือนตกหลุมน้ำแข็งครั้งแรกหรือครั้งที่สองเพื่อเดินไปตามทางผ่านภูมิทัศน์ธารน้ำแข็งและอุโมงค์น้ำแข็งที่เปลี่ยนไปทุกวัน